Úplné znenie č. 307/2004 Z. z.Úplné znenie zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 127/2004
Platnosť od 11.05.2004