Oznámenie č. 300/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Flámska

Čiastka 123/2004
Platnosť od 06.05.2004
Účinnosť od 06.05.2004