Oznámenie č. 300/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Flámska

Čiastka 123/2004
Platnosť od 06.05.2004
Účinnosť od 06.05.2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.05.2004 r1/c50/2011 Z. z. Aktuálne znenie