Vyhláška č. 291/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

(v znení č. 230/2009 Z. z.)

Čiastka 118/2004
Platnosť od 05.05.2004
Účinnosť od 20.06.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.06.2009 230/2009 Z. z. Aktuálne znenie
15.05.2004 - 19.06.2009

Pôvodný predpis

05.05.2004