Nariadenie vlády č. 290/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú opatrenia vyplývajúce z nezaradenia určitých účinných látok do zoznamu povolených účinných látok

Čiastka 117/2004
Platnosť od 01.05.2004 do30.06.2012
Účinnosť od 01.05.2004 do30.06.2012
Zrušený 186/2012 Z. z.