Nariadenie vlády č. 280/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča do obehu

(v znení č. 18/2006 Z. z.)

Čiastka 115/2004
Platnosť od 01.05.2004 do31.12.2006
Účinnosť od 01.02.2006 do31.12.2006
Zrušený 597/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu sa začínala 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla pla...