Vyhláška č. 271/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o ochrane zdravia pred neionizujúcim žiarením

Čiastka 112/2004
Platnosť od 30.04.2004 do31.05.2006
Účinnosť od 01.05.2004 do31.05.2006
Zrušený 126/2006 Z. z.