Zákon č. 267/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 757/2004 Z. z.(nepriamo), 301/2005 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 109/2004
Platnosť od 30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2006
Redakčná poznámka

s výnimkou bodu 2 v čl. III a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2006 301/2005 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.04.2005 - 31.12.2005 757/2004 Z. z.(nepriamo)
01.09.2004 - 31.03.2005 Delená účinnosť
30.04.2004 - 31.08.2004