Oznámenie č. 26/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o obnovení vykonávania Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Írska o zrušení vízovej povinnosti uzatvorenej v Prahe 12. apríla 1991

Čiastka 13/2004
Platnosť od 23.01.2004

26

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. decembra 2003 bolo doručené Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky oznámenie Írskej republiky o obnovení vykonávania Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Írska o zrušení vízovej povinnosti uzatvorenej v Prahe 12. apríla 1991 (oznámenie č. 295/1991 Zb., oznámenie č. 383/2002 Z. z.).