Oznámenie č. 26/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o obnovení vykonávania Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Írska o zrušení vízovej povinnosti uzatvorenej v Prahe 12. apríla 1991

Čiastka 13/2004
Platnosť od 23.01.2004