Nariadenie vlády č. 245/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility

Čiastka 102/2004
Platnosť od 29.04.2004 do19.07.2007
Účinnosť od 01.05.2004 do19.07.2007
Zrušený 194/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2004 - 19.07.2007