Uznesenie č. 23/2004 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Uruguajskej východnej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Čiastka 10/2004
Platnosť od 17.01.2004