Vyhláška č. 219/2004 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných bimetalových mincí v nominálnej hodnote 10 000 Sk pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

Čiastka 95/2004
Platnosť od 27.04.2004 do31.12.2008
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.