Zákon č. 215/2004 Z. z.Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 93/2004
Platnosť od 27.04.2004
Účinnosť od 01.01.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2021 364/2020 Z. z., 423/2020 Z. z. Aktuálne znenie
12.10.2019 - 31.12.2020 90/2019 Z. z.
01.09.2019 - 11.10.2019 221/2019 Z. z.
23.08.2019 - 31.08.2019 40/2019 Z. z.
12.04.2019 - 22.08.2019 90/2019 Z. z.
23.02.2019 - 11.04.2019 40/2019 Z. z.
01.01.2019 - 22.02.2019 177/2018 Z. z.
01.09.2018 - 31.12.2018 177/2018 Z. z.
01.04.2018 - 31.08.2018 69/2018 Z. z.
01.01.2018 - 31.03.2018 334/2017 Z. z.
01.07.2017 - 31.12.2017 152/2017 Z. z.
01.04.2017 - 30.06.2017 51/2017 Z. z.
01.01.2017 - 31.03.2017 301/2016 Z. z., 340/2016 Z. z.
01.07.2016 - 31.12.2016 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z.
01.01.2016 - 30.06.2016 247/2015 Z. z., 338/2015 Z. z.
01.01.2015 - 31.12.2015 362/2014 Z. z.
01.09.2014 - 31.12.2014 195/2014 Z. z.
01.07.2013 - 31.08.2014 122/2013 Z. z.
01.01.2012 - 30.06.2013 563/2009 Z. z.(nepriamo)
01.12.2011 - 31.12.2011 392/2011 Z. z.(nepriamo)
01.08.2011 - 30.11.2011 192/2011 Z. z.
01.11.2009 - 31.07.2011 400/2009 Z. z.
17.07.2009 - 31.10.2009 290/2009 Z. z., 291/2009 Z. z.
01.02.2008 - 16.07.2009 668/2007 Z. z.
15.01.2008 - 31.01.2008 647/2007 Z. z.(nepriamo)
01.01.2008 - 14.01.2008 330/2007 Z. z.
01.07.2006 - 31.12.2007 124/2006 Z. z.(nepriamo), 125/2006 Z. z.(nepriamo), 224/2006 Z. z.(nepriamo)
01.06.2006 - 30.06.2006 126/2006 Z. z.(nepriamo)
11.05.2006 - 31.05.2006 255/2006 Z. z.
01.01.2006 - 10.05.2006 538/2005 Z. z.(nepriamo)
30.12.2005 - 31.12.2005 638/2005 Z. z.
01.01.2005 - 29.12.2005 581/2004 Z. z.(nepriamo), 656/2004 Z. z.(nepriamo)
01.05.2004 - 31.12.2004

Pôvodný predpis

27.04.2004