Oznámenie č. 214/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Čiastka 92/2004
Platnosť od 23.04.2004