Vyhláška č. 208/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor a náležitosti európskeho zbrojného pasu

Čiastka 91/2004
Platnosť od 22.04.2004
Účinnosť od 01.05.2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2004 Aktuálne znenie