Zákon č. 204/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo), 187/2021 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 90/2004
Platnosť od 16.04.2004
Účinnosť od 01.06.2021
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu sa začínala 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla pla...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2021 187/2021 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.07.2016 - 31.05.2021 160/2015 Z. z.(nepriamo)
01.05.2004 - 30.06.2016

Pôvodný predpis

16.04.2004