Zákon č. 203/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov

(v znení č. 561/2007 Z. z.(nepriamo), 358/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 90/2004
Platnosť od 16.04.2004
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu sa začínala 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla pla...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 358/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2008 - 31.12.2015 561/2007 Z. z.(nepriamo)
01.05.2004 - 31.12.2007