Uznesenie č. 188/2004 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Brazílskej federatívnej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Čiastka 87/2004
Platnosť od 15.04.2004 do05.08.2005
Zrušený 70/2007 Z. z.