Uznesenie č. 187/2004 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Paraguajskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Čiastka 87/2004
Platnosť od 15.04.2004