Nariadenie vlády č. 168/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín do obehu

Čiastka 80/2004
Platnosť od 01.04.2004 do31.12.2006
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2006
Zrušený 597/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 3 ods. 6, § 8, § 9 ods. 1 písm. a) a b) a § 9 ods. 2, § 14, 15, 16 a 18, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2004 - 31.12.2006 Delená účinnosť
01.04.2004 - 30.04.2004