Vyhláška č. 162/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení neskorších predpisov

Čiastka 75/2004
Platnosť od 30.03.2004 do31.12.2005
Účinnosť od 01.04.2004 do31.12.2005
Zrušený 747/2004 Z. z.

OBSAH