Zákon č. 15/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách

Čiastka 7/2004
Platnosť od 15.01.2004 do31.12.2011
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2011
Zrušený 324/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem bodov 20 a 23, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii