Oznámenie č. 147/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou v oblasti školstva a kultúry na roky 2004 – 2006

Čiastka 69/2004
Platnosť od 19.03.2004
Redakčná poznámka

Program spolupráce nadobudol platnosť 27. februára 2004 na základe čl. 35.