Zákon č. 133/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 128/2005 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 63/2004
Platnosť od 13.03.2004
Účinnosť od 01.05.2005