Oznámenie č. 123/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, služobných a zvláštnych pasov

Čiastka 59/2004
Platnosť od 11.03.2004