Oznámenie č. 119/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky

Čiastka 57/2004
Platnosť od 11.03.2004 do31.12.2005
Zrušený 583/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť 15. marca 2004. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 470/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. augusta 2004. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 670/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou čl. I, ktorý nadobúda účinno...