Oznámenie č. 115/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Čiastka 54/2004
Platnosť od 05.03.2004 do31.12.2005
Zrušený 586/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2004. Menený výnosom zo 7. septembra 2004 č. 3950/2004-II/1 uverejného pod č. 509/2004 Z. z. s účinnosťou od 15. septembra 2004.