Vyhláška č. 100/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 550/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromných bezpečnostných službách

Čiastka 47/2004
Platnosť od 28.02.2004 do31.12.2005
Účinnosť od 01.03.2004 do31.12.2005
Zrušený 473/2005 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2004 - 31.12.2005