Zákon č. 10/2004 Z. z.Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)

(v znení č. 221/2007 Z. z.)

Čiastka 5/2004
Platnosť od 13.01.2004 do31.05.2013
Účinnosť od 01.06.2007 do31.05.2013
Zrušený 94/2013 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 13 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2004, a § 54 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2007 - 31.05.2013 221/2007 Z. z.
01.09.2004 - 31.05.2007 Delená účinnosť
01.05.2004 - 31.08.2004 Delená účinnosť
01.03.2004 - 30.04.2004

Pôvodný predpis

13.01.2004