Redakčné oznámenie č. r1/c98/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 188/2003 Z. z.

Čiastka 98/2003
Platnosť od 12.06.2003