Redakčné oznámenie č. r1/c70/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 346/2002 Z. z.

Čiastka 70/2003
Platnosť od 08.05.2003 do31.03.2005

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 346/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V prílohe č. 1 v systematickej skupine Columbidae v skupine A majú byť namiesto slov „Columba livia (III GH)“ správne uvedené slová „Columba livia (III GH) o603“.