Redakčné oznámenie č. r1/c70/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 346/2002 Z. z.

Čiastka 70/2003
Platnosť od 08.05.2003 do31.03.2005