Redakčné oznámenie č. r1/c69/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 124/2003 Z. z.

Čiastka 69/2003
Platnosť od 07.05.2003

Pôvodný predpis

07.05.2003