Redakčné oznámenie č. r1/c58/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z.

Čiastka 58/2003
Platnosť od 11.04.2003