Redakčné oznámenie č. r1/c48/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z.

Čiastka 48/2003
Platnosť od 26.03.2003