Redakčné oznámenie č. r1/c47/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z.

Čiastka 47/2003
Platnosť od 21.03.2003