Redakčné oznámenie č. r9/c169/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z.

Čiastka 169/2003
Platnosť od 25.09.2003