Redakčné oznámenie č. r4/c169/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z.

Čiastka 169/2003
Platnosť od 25.09.2003 do31.12.2005
Zrušený 292/2003 Z. z.