Redakčné oznámenie č. r1/c124/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/2003 Z. z.

Čiastka 124/2003
Platnosť od 24.07.2003