Redakčné oznámenie č. r1/c118/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 231/2003 Z.z.

Čiastka 118/2003
Platnosť od 11.07.2003