Oznámenie č. 92/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Čiastka 42/2003
Platnosť od 14.03.2003 do01.05.2004
Zrušený 338/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 13. apríla 2001 na základe článku 9.