Oznámenie č. 85/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Vykonávacieho predpisu k Budapeštianskej zmluve o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania

Čiastka 39/2003
Platnosť od 08.03.2003
Redakčná poznámka

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Budapeštianskej zmluve nadobudli platnosť 2. októbra 2002 a pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň.

Pôvodný predpis

08.03.2003