Oznámenie č. 82/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania

Čiastka 38/2003
Platnosť od 08.03.2003 do31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2006 do31.12.2007
Zrušený 600/2007 Z. z.