Oznámenie č. 81/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní finančného memoranda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Slovenskej republiky „Horizontálny program na prípravu kandidátskych krajín na Rozšírenú decentralizáciu (EDIS) v spravovaní predvstupových prostriedkov na Slovensku"

Čiastka 38/2003
Platnosť od 08.03.2003
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudlo platnosť na základe článku 6 dňa 19. novembra 2002 a na základe článku 1 je platné do 30. septembra 2003.