Oznámenie č. 73/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997-100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. januára 2002 č. 39/1/2002-100

Čiastka 32/2003
Platnosť od 27.02.2003 do30.06.2006
Zrušený 438/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2003.