Oznámenie č. 65/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Albánskej republiky o obchodno-hospodárskej spolupráci

Čiastka 31/2003
Platnosť od 27.02.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 18. marca 2002 na základe článku 10 ods. 1.

Pôvodný predpis

27.02.2003