Oznámenie č. 64/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SLovenskej republiky o vypovedaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci žien zamestnávaných v priemysle (revidovaný v roku 1948) č. 89/1948

Čiastka 31/2003
Platnosť od 27.02.2003
Redakčná poznámka

Platnosť dohovoru pre Slovenskú republiku sa skončila 11. februára 2003 na základe článku 15 ods. 1.