Opatrenie č. 614/2003 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o podrobnostiach náležitostí žiadosti o devízovú licenciu, spôsobe preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a o požiadavkách podľa § 13 ods. 8 Devízového zákona

(v znení č. 412/2006 Z. z.)

Čiastka 250/2003
Platnosť od 31.12.2003 do30.06.2013
Účinnosť od 01.07.2006 do30.06.2013
Zrušený 139/2013 Z. z.