Oznámenie č. 61/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní vyhlásenia o vzájomnosti zo strany provincie Alberta a province Manitoba v Kanade

Čiastka 31/2003
Platnosť od 27.02.2003